تبلیغات
دانشجویان با صفای كامپیوتر دانشگاه لرستان
دانشجویان با صفای كامپیوتر دانشگاه لرستان
با من ای دوست اگر خوب ، اگر بد باشی ،تپش حس من این است که "باید " باشی
خستگی موج میزد ...

               دوان دوان زیر باران ...

                            ماشین رد شد ... سرعت داشت ...

                                               آب باران را پاشید بر لباسم ...

خواستم داد بزنم که پشت ماشینش جمله ای دیدم ...

ساکتم کرد ...

نوشته بود :

استاد شاملو راست می گفت :

دست های خالی را فقط می توان بر سر کوبید...


مثل حس این تصویر
ارسال در تاریخ چهارشنبه 18 دی 1392 توسط رسول سپهوندی
شروع بازی تمرکز حواس

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار

دانلود آهنگ جدید