تبلیغات
دانشجویان با صفای كامپیوتر دانشگاه لرستان
دانشجویان با صفای كامپیوتر دانشگاه لرستان
با من ای دوست اگر خوب ، اگر بد باشی ،تپش حس من این است که "باید " باشی

امشب ؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی

صاحبخانه برای استقبال می آید

با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی

پس از بزرگ ، چیزهای کوچک نخواهیم . . .

...


خدا تنها روزنه امیدیست که هیچگاه بسته نمی شود

تنها کسی ست که با دهان بسته هم می توان صدایش زد

با پای شکسته هم می توان به سراغش رفت

تنها خریداری ست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد

تنها کسی ست که وقتی همه رفتند میماند

خدا را برایت آرزو می کنم

امشب از خودمون بگذریم و دعا کنیم برای بچه های بیمارارسال در تاریخ پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 توسط رسول سپهوندی
شروع بازی تمرکز حواس

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار

دانلود آهنگ جدید